Tekniska bestämmelserna for Nordic Certified Scantlings

De tekniska bestämmelserna beskriver tillverkningsförfarandena för process- och produktionskontrollen samt kraven för provning av de färdiga träkomponenterna. Certifieringskraven utvärderas vanligtvis en gång per år. Ändringshistoriken kan begäras från sekretariatet.