Certificerade företag

För att omfattas av ordningen måste certifierade företag följa den omfattande uppsättningen av regler som anges i de tekniska föreskrifterna. För att säkerställa att kvaliteten uppfylls ska certifieringsorganet kontrollera anläggningarna två gånger per år. Under ett inspektionsbesök ska anläggningens kvalitetssystem kontrolleras för att där se hur man dokumenterar och uppfyller den angivna kvaliteten. Prover ska tas för extern kontroll i ett laboratorie. Om anläggningen uppfyller alla krav kan intervallet för inspektionsbesök justeras till en gång per år.

Företagens giltiga certifikat ska alltid finnas tillgängliga på webbplatsen, www.nordicscantlings.com.

12 företag

  • Företag
    Datum
    Certifikat
    Aktivt certifikat