Bli certificerad

Företag som vill bli medlem i NCS-systemet och bli certifierade måste betala en prenumerationsavgift till det ”Nordiska Certifieringssystemet” och måste uppfylla alla krav som anges i de tekniska föreskrifterna. Kostnaden för certifiering är en fråga för det individuellt godkända certifieringsorganet.

Kontakta någon av följande certifieringsorgan för att inkluderas i certifieringssystemet:

Certifieringsorgan

Dessa certifieringsorgan är godkända av Tekniska kommittén för Nordic Certified Scantlings-systemet och har tillstånd att utföra inspektioner och utfärda certifikat.


RISE

Research Institutes of Sweden
Lindholmspiren 7 A
SE-417 56 Göteborg
https://www.ri.se/sv
Contact person: Urban Häggström


Norsk Treteknisk Institut

Børrestuveien 3
NO-0373 Oslo
http://www.treteknisk.no/
Contact person: Ivar Hansen/Per Lind


Byggeriets Kvalitetskontrol A/S

Ådalen 13 A
DK-6600 Vejen
https://www.byggekvalitet.dk/
Contact person: Morten Nørgaard


ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim
https://www.ift-rosenheim.de
Contact person: David Hepp