Nordic Certified Scantlings är ett gemensamt nordiskt certifieringssystem för fingerskarvade och lamelllimmade ämnen i trä för användning i dörrar och fönster.

Bakom systemet står kontrollorgan och organisationer inom träindustrin. Såsom komponent samt dörr- och fönsterindustrin i Danmark, Norge och Sverige.

Erkännande

NCS-systemet har erkännts och godtagits ömsesidigt i Norge, Sverige och Danmark. Om ett företag certifieras enligt NCS-systemet kan det sälja laminerade profiler och fingerkammade profiler till företag som har anslutit sig till det danska systemet för fönstercertifiering, DVV, det norska NDVK-systemet respektive P-märkningen i Sverige.

Vid tillverkning av fönster och ytterdörrar med bra kvalitet speciellt mot det skandinaviska klimatet som har hög luftfuktighet samt våta och blåsiga förhållanden är det mycket viktigt att lamelllimning och fingerskarvning i trä uppfyller höga krav och att lämpliga lim används. NCS-systemet säkerställer att en hög standard uppfylls när det gäller material, processer samt interna och externa kvalitetskontroller.

Tekniska kommittén

Certifieringssystemet regleras av en uppsättning regler som administreras av en teknisk kommitté (TC) bestående av två representanter från Sverige, Danmark och Norge. TC sammanträder minst en gång per år och har befogenhet - i enlighet med rekommendationen från ett certifieringsorgan - att återkalla ett certifikat om ett företag inte uppfyller systemets tekniska specifikationer.

Ledamöter i Tekniska kommittén

Från Sverige

  • Urban Häggström, RISE
  • Jan-Inge Brelin, Stora Enso

Från Danmark

  • Johny H. Jensen, VinduesIndustrien
  • Henrik Søgaard Pedersen, Inwido Denmark

Från Norge

  • Ivar Hansen, Norsk Treteknisk Institut

Föreskrifter

Certifieringssystemet regleras av en teknisk kommitté när det gäller certifieringsreglerna.

Sekretariat

Nordic Certified Scantlings
c/o VinduesIndustrien, DI
Mosevej 3
8240 Risskov

info@vinduesindustrien.dk
Tlf.: +45 3190 2090

CVR: 6436 4111