Nordic Certified Scantlings er en fællesnordisk certificeringsordning for fingersamlet og lamineret træ til brug i døre og vinduer.

Bag ordningen står kontrolorganer og organisationer inden for træindustrien samt dør-og vinduesindustrien i Danmark, Norge og Sverige.

Baggrund

NCS-ordningen er gensidigt anerkendt i Norge, Sverige og Danmark. Hvis en virksomhed er certificeret i henhold til NCS-ordningen, kan virksomheden sælge laminerede og fingersamlede profiler til virksomheder, der har tilsluttet sig henholdsvis den danske vinduescertificeringsordning,DVV, Den norske NDVK-ordning og P-mærkning i Sverige.

Ved fremstilling af kvalitetsvinduer og udvendige døre til det skandinaviske klima med høj luftfugtighed og våde og blæsende forhold er det meget vigtigt, at laminering og fingersamling i træ udføres til en meget høj standard, og at der anvendes passende klæbemidler. NCS-ordningen sikrer, at meget høje standarder overholdes med hensyn til materialer og processer samt interne og eksterne kvalitetskontroller.

Teknisk Udvalg

Certificeringsordningen er reguleret af et sæt regler administreret af et teknisk udvalg ('TC') bestående af to repræsentanter fra hhv. Sverige, Danmark og Norge. TC mødes mindst en gang om året og har bemyndigelse - i overensstemmelse med anbefaling fra et certificeringsorgan - til at trække et certifikat tilbage, hvis en virksomhed ikke overholder ordningens tekniske specifikationer.

Medlemmer af Teknisk Udvalg:

Fra Sverige:  

  • Urban Häggström, RISE
  • Jan-Inge Brelin, Stora Enso

Fra Danmark: 

  • Johny H. Jensen, VinduesIndustrien
  • Henrik Søgaard Pedersen, Inwido Denmark

Fra Norge:

  • Ivar Hansen, Norsk Treteknisk Institut

Vedtægter

Certificeringsordningen er reguleret af et teknisk udvalg som beskrevet i vedtægterne.

Sekretariat

Nordic Certified Scantlings

c/o VinduesIndustrien, DI
Mosevej 3
8240 Risskov
info@vinduesindustrien.dk
Tlf.: +45 3190 2090

CVR: 6436 4111