De tekniske bestemmelser for Nordic Certified Scantlings, NCS

De tekniske bestemmelser beskriver fremstillingsprocedurer til proces- og produktionskontrol og kravene til test af de færdige trækomponenter. Kravene evalueres normalt en gang om året. Ændringshistorikken kan rekvireres fra sekretariatet.