Certificerede virksomheder

For at være dækket af ordningen skal de certificerede virksomheder overholde det omfattende sæt regler, der er specificeret i de tekniske bestemmelser. For at sikre, at kvaliteten opfylder kravene, kontrolleres virksomhederne af certificeringsorganet to gange om året. Under et kontrolbesøg kontrolleres det, at virksomhedens kvalitetsstyringssystem opfylder den specificerede kvalitet, og der tages prøver til ekstern kontrol i et laboratorium. Hvis virksomheden opfylder alle kravene, kan det halvårlige inspektionsbesøg reduceres til en gang om året

Virksomhedernes gyldige certifikater skal altid være tilgængelige på denne hjemmeside, www.nordicscantlings.com.

12 virksomheder

  • Virksomhed
    Dato
    Certifikat
    Aktivt certifikat